Yudisium/Kelulusan (DIH)

banner-inside-19

Syarat Kelulusan
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum dinyatakan lulus apabila:

 1. Telah menempuh sekurang-kurangnya 52 sks (24 sks kegiatan perkuliahan terstruktur dan 28 kegiatan mandiri penyusunan disertasi).
 2. IPK mahasiswa mencapai minimal 3.00 tanpa nilai C, D, dan E.
 3. Telah membuat Publikasi Ilmiah dari penelitian disertasi dan ditulis bersama Tim Promotor yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan pada Jurnal Internasional sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Brawijaya.
 4. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh program studi.

Predikat Kelulusan
Gelar doktor diberikan kepada calon doktor (promovendus) yang dinyatakan lulus dalam ujian akhir disertasi. Kriteria predikat kelulusan doktor adalah sebagai berikut:

a. Lulus predikat Dengan Pujian apabila:

 1. IPK minimal 3,75 tanpa nilai C.
 2. Lama studi maksimal 8 (delapan) semester.
 3. Nilai disertasi A.
 4. Telah memublikasikan hasil penelitian disertasi lebih dari satu judul artikel di jurnal internasional (dibuktikan dengan surat penerimaan artikel untuk dipublikasikan pada jurnal internasional).

b. Lulus predikat Sangat Memuaskan apabila:

 1. IPK 3,50 – 3,74.
 2. IPK minimal 3.75 namun tidak memenuhi persyaratan untuk menerima predikat Dengan Pujian.

c. Lulus predikat Memuaskan apabila:

 1. Lulus predikat Memuaskan, apabila mempunyai IPK 3.00 – 3.49.