Pascasarjana: Jadwal UTS Semester Genap 2013/2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan

JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2013/2014 PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

TEMPAT UJIAN DI GEDUNG A

WAKTU MATA KULIAH SKS DOSEN KLS RUANG PESERTA SMT
SENIN, 21 APRIL 2014
08.00 – 09.30 Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum 3 Dr. Rachmad Safa’at, SH.M.Si. A A 2.1 15 II
Dr. Istislam, SH.M.Hum.
Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.MH. B A 2.2 14 II
Dr. Prija Djatmika, SH.MS.
10.00 – 11.30 Penalaran Hukum 2 Dr. Jazim Hamidi, SH.MH. A A 2.1 15 II
Dr. Abd. Rachmad Budiono, SH.MH.
Prof. Dr. Sudarsono, SH.MS. B A 2.2 14 II
Dr. Istislam, SH.M.Hum.
SELASA, 22 APRIL 2014
08.00 – 09.30 Perbandingan Sistem Hukum 2 Dr. Moh. Fadli, SH.MH. A A 2.1 15 II
Dr. Iwan Permadi, SH.M.Hum.
Dr. Jazim Hamidi, SH.MH. B A 2.2 14 II
Dr. Mohammad Ridwan, SH.MS.
 10.00 – 11.30  Hukum dan Perubahan Sosial 2 Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.MH. A A 2.1 15 II
Dr. Prija Djatmika, SH.MS.
Prof. Dr. Koesno Adi, SH.MS. B A 2.2 14 II
Dr. Rachmad Safa’at, SH.M.Si.

JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2013/2014 PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

TEMPAT UJIAN DI GEDUNG B

WAKTU MATA KULIAH SKS DOSEN KLS RUANG PESERTA SMT
 SABTU, 26 APRIL 2014
08.00 – 09.30 Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan 2 Prof. Dr. Suhariningsih, SH.SU. A B 1.1 29 II
Adum Dasuki, SH.MS.
Dr. Abd. Rachmad Budiono, SH.MH. B B 1.2 30 II
Rachmi Sulistyarini, SH.MH.
Prof. Dr. Suhariningsih, SH.SU. C B 1.3 29 II
Djumikasih, SH.MH.
Dr. Abd. Rachmad Budiono, SH.MH. D B 2.2 43 II
Rachmi Sulistyarini, SH.MH.
10.00 – 11.30 Hukum Perikatan dan Jaminan 2 Prof. Dr. Suhariningsih, SH.SU. A B 1.1 29 II
Amelia Sri Kusumadewi, SH.M.Kn.
Dr. Bambang Winarno, SH.SU. B B 1.2 30 II
 Ario Hardickdo, SH.
 Afifah Kusumadara, SH.LLM.SJD. C B 1.3 29 II
 Sentot Prihandajani Sigito, SH.M.Hum.
 Afifah Kusumadara, SH.LL.M.SJD. D B 2.2 43 II
 Junjung Hadondoko, SH.M.Hum.
12.30 – 14.00 Hukum Waris 2 Dr. Abd. Rachmad Budiono, SH.MH. A B 1.1 29 II
Siti Hamidah, SH.MM.
Dr. Sihabudin, SH.MH. B B 1.2 30 II
Titik Soeryati, SH.M.Kn.
Dr. Sihabudin C B 1.3 29 II
Rachmi Sulistyarini, SH.MH.
Prof. Dr. Suhariningsih, SH.SU. D B 2.2 43 II
Siti Hamidah, SH.MM.
 14.30 – 16.00 Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum 3 Dr. Istislam, SH.M.Hum. A B 1.1 29 II
Umu Hilmy, SH.MS.
Dr. Rachmad Safa’at, SH.M.Si. B B 1.2 30 II
Dr. Jazim Hamidi, SH.MH.
Dr. Mohammad Ridwan, SH.MS. C B 1.3 29 II
Dr. Prija Djatmika, SH.MS.
Dr. Lucky Endrawati, SH.MH. D B 2.2 43 II
Herlin Wijayati, SH.MH.
MINGGU, 27 APRIL 2014
08.00 – 09.30 Hukum Perusahaan dan Kepailitan 2 Dr. Iwan Permadi, SH.M.Hum. A B 1.1 29 II
Syamsul Ma’arif, SH.LL.M.DCL.
Dr. Bambang Winarno, SH.SU. B B 1.2 30 II
Imam Ismanu, SH.MS.
Dr. Sihabudin, SH.MH. C B 1.3 29 II
Dr. Iwan Permadi, SH.M.Hum.
Dr. Sihabudin, SH.MH. D B 2.2 43 II
Dr. Sukarmi, SH.MH.
10.00 – 13.00 Teknik Pembuatan Akta I 2 Darma Sanjata Sudagung, SH.M.Kn. A B 1.1 29 II
Yudi Ansyah, SH.
Siti Noer Endah, SH.M.Kn. B B 1.2 30 II
Hendrarto Hadisuryo, SH.M.Kn.
Dwi Rosulliati, SH. C B 1.3 29 II
Itta Andrijani, SH.
Dr. Endang Sri Kawuryan, SH.MH. D B 2.2 43 II
Dr. Habib Adjie, SH.M.Hum.
14.00 – 15.30 Pendaftaran Hak Atas Tanahdan Hukum Ke-PPAT-an 2 Prof. Dr. Moch. Bakri, SH.MS. A B 1. 2 II
Chusen Bisri, SH.M.Kn.
Dr. Iwan Permadi, SH.M.Hum. B B 1.2 30 II
R. Imam Rahmad Sjafi’i, SH.
Imam Kuswahyono, SH.M.Hum. C B 1.3 29 II
Eko Handoko, SH.MH.
Prof. Dr. Moch. Bakri, SH.MS. D B 2.2 43 II
Hariyanto Susilo, SH.