(Indonesia) Pascasarjana: Jadwal Program Pengayaan Materi (PPM) Prodi Magister Kenotariatan FHUB Tahun Akademik 2014/2015

HARI / TGL MATA KULIAH KLS RUANG DOSEN
Senin, 8 Sept. 2014
08.00 – 12.00  Hukum Agraria A A. 2.1 Prof. Dr. Sodiki, S.H. M.S.
B A. 2.2 Prof. Dr. Moch. Bakri, S.H., M.S.
13.00 – 17.00 Teknik Pembuatan Akta A A. 2.1 Siti Noer Endah, S.H. M.Kn.
B A. 2.2 Dr. Endang Srikawuryan, S.H. M.H.
Selasa, 9 Sept. 2014
08.00 – 12.00 Hukum Agraria A A. 2.1 Prof. Dr. Sodiki, S.H. M.S.
B A. 2.2  Prof. Dr. Moch. Bakri, S.H., M.S.
13.00 – 17.00 Teknik Pembuatan Akta A A. 2.1 Siti Noer Endah, S.H. M.Kn.
B A. 2.2 Dr. Endang Srikawuryan, S.H. M.H.
Rabu, 10 Sept. 2014
08.00 – 12.00 Hukum Perikatan dan Jaminan A A. 2.1 Dr. Sihabudin, S.H. M.H.
B A. 2.2 Dr. Bambang Winarno, S.H. S.U.
Kamis, 11 Sept. 2014
08.00 – 12.00 Hukum Perikatan dan Jaminan A A. 2.1 Dr. Sihabudin, S.H. M.H.
B A. 2.2 Dr. Bambang Winarno, S.H. S.U.
16.00 – 20.00 Hukum Agraria C A. 2.1 Dr. Iwan Permadi, S.H. M.Hum
D A. 2.2 Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum.
Jum’at, 12 Sept. 2014
16.00 – 20.00 Hukum Agraria C A. 2.1 Dr. Iwan Permadi, S.H. M.Hum
D A. 2.2 Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum.
Sabtu, 13 Sept. 2014
08.00 – 12.00 Teknik Pembuatan Akta C A. 2.1 Itta Andrijani, S.H.
D A. 2.2 Hariyanto, S.H.
13.00 – 17.00 Hukum Perikatan Dan Jaminan C A. 2.1 Afifah Kusumadara, S.H. LLM. SJD.
D A. 2.2 Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U.
Minggu, 14 Sept. 2014
08.00 – 12.00 Teknik Pembuatan Akta C A. 2.1 Itta Andrijani, S.H.
D A. 2.2 Hariyanto, S.H.
13.00 – 17.00 Hukum Perikatan Dan Jaminan C A. 2.1 Afifah Kusumadara, S.H. LLM. SJD.
D A. 2.2 Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U.

Catatan:

  • Kelas A dan B adalah kelas Reguler
  • Kelas C dan D adalah kelas Sabtu Minggu

 

Malang

KPS M.Kn

ttd

Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum.

NIP 19720117 200212 1 002