Jadwal Ujian Tengah Semester Ganjil 2013/2014 Program Magister Kenotariatan

 • Post category:Akademik

TATA TERTIB PESERTA UJIAN

 1. Peserta ujian harus sudah masuk ruangan 5 menit sebelum ujian dimulai.
 2. Peserta yang terlambat 15 menit setelah ujian dimulai, tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
 3. Apabila ada peserta yang telah menyelesaikan ujian dan meninggalkan ruangan, maka peserta yang terlambat tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
 4. Ujian yang sifatnya hanya mengumpulkan tugas, toleransi keterlambatan mengumpulkan tugas selama 30 menit.
 5. Peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun, kecuali apabila telah menyelesaikan ujiannya dapat meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tenang paling cepat 30 menit setelah ujian dimulai.
 6. Peserta harus bertingkah laku sopan, bersepatu/bukan sepatu sandal/ bukan selop, berpakaian rapi/sopan dan tidak memakai kaos oblong.
 7. Peserta WAJIB membawa Kartu Mahasiswa (KTM).
 8. Peserta harus duduk pada tempat/kursi dengan nomor ujian yang telah ditetapkan.
 9. Peserta wajib menandatangani daftar hadir, mengisi identitas dan membubuhkan tanda tangan pada lembar jawaban ujian dengan benar.
 10. Kesalahan masuk ruang ujian atau salah mencantumkan kelas menjadi resiko peserta ujian.
 11. Peserta yang memerlukan penjelasan, dapat bertanya kepada Pengawas dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu.

LARANGAN BAGI PESERTA UJIAN

 1. Peserta dilarang menempatkan buku/catatan apapun di tempat yang dapat memberi peluang/kesempatan untuk kepentingan ujian, kecuali ujian yang bersifat Open Book peserta hanya boleh membuka buku (hard book).
 2. Peserta dilarang meninggalkan ruang ujian atau pindah tempat duduk, kecuali mendapat ijin Pengawas/Panitia.
 3. Selama ujian berlangsung, peserta dilarang :
  – memegang/mengaktifkan Hand Phone, Laptop dan alat komunikasi lain.
  – berbicara/membuat gaduh dalam ruang ujian;
  – pinjam-meminjam buku/catatan dengan peserta lain;
  – menanyakan jawaban soal ujian kepada siapapun;
  – bekerja sama dengan peserta lain;
  – memberi dan menerima bantuan dalam menjawab soal;
 4. Peserta ujian yang melakukan kecurangan dikenakan sanksi akademik berupa pembatalan ujian semua matakuliah pada semester bersangkutan.

 

JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2013/2014 PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
(TEMPAT UJIAN DI GEDUNG B)

HARI / TGL / JAM

MATA KULIAH

SKS

DOSEN

KLS

RUANG

PESERTA

SMT

SABTU, 16/11/2013
08.00 – 09.30 Penalaran Hukum

2

 Prof. Dr. Sudarsono, SH.MS.

A

B 1.1

29

I

   Dr. Istislam, SH.M.Hum.
   Dr. Jazim Hamidi, SH.MH.

B

B 1.2

30

I

 Dr. Rachmad Safa’at, SH.M.Si.

C

B 1.3

29

I

 Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.MH.

D

B 2.2

43

I

 Dr. Moh. Fadli, SH.MH.
Hukum Pajak

2

 Tunggul Anshari S.N., SH.M.Hum.

A

B 2.1

29

III

 Lutfi Effendi, SH.M.Hum.
 A. Dahlan, SH.MM.
 Lutfi Effendi, SH.M.Hum.

B

B 2.3

28

III

 Agung Darono, SE.MM.
 Tunggul Anshari S.N., SH.M.Hum.

C

B 2.4

26

III

 M. Khoiru Rusyidi, M.Ak.BKP.
10.00 – 11.30 Hukum Agraria

2

 Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH.

A

B 1.1

29

I

   Prof. Dr. Moch. Bakri, SH.MS.

B

B 1.2

30

I

 Prof. Dr. Suhariningsih, SH.SU.

C

B 1.3

29

I

 Dr. Iwan Permadi, SH.M.Hum.

D

B 2.2

43

I

Hk. Perbankan dan Lembaga Pembiayaan

2

 Dr. Sihabudin, SH.MH.

A

B 2.1

29

III

 Siti Hamidah, SH.MM.
 Dr. Bambang Winarno, SH.SU.

B

B 2.3

28

III

 Dr. Asfi Manzilati, SE.ME.
 Dr. Sihabudin, SH.MH.

C

B 2.4

26

III

 Siti Hamidah, SH.MM.

HARI / TGL / JAM

MATA KULIAH

SKS

DOSEN

KLS

RUANG

PESERTA

SMT

SABTU, 16/11/2013
12.30 – 14.00  Filsafat Hukum

2

 Dr. Abd. Rachmad Budiono, SH.MH.

A

B 1.1

29

I

 Prof. Dr. Isrok, SH.MS.

B

B 1.2

30

I

 Dr. Sri Lestariningsih, SH.MH.
 Dr. Muchamad Ali Safa’at, SH.MH.

C

B 1.3

29

I

 Prof. Abd. Mukthie Fadjar, SH.MS.

D

B 2.2

43

I

 Dr. Lucky Endrawati, SH.MH.
 Nurdin, SH.M.Hum.
12.30 – 15.30  Teknik Pembuatan Akta II

2

 Titik Soeryati Soekesi, SH.M.Kn.

A

B 2.1

29

III

 Ario Hardickdo, SH.
 Siti Noer Endah, SH.M.Kn.

B

B 2.3

28

III

 Dwi Rosulliati, SH.
 Eko Handoko, SH.MH.

C

B 2.4

26

III

 R. Imam Rahmat Sjafi’i, SH.
MINGGU, 17/11/2013
08.00 – 09.30  Teori Hukum

2

 Prof. Masruchin Ruba’i, SH.MS.

A

B 1.1

29

I

   Dr. Bambang Sugiri, SH.MS.
   Prof. Dr. Koesno Adi, SH.MS.

B

B 1.2

30

I

 Dr. Mohammad Ridwan, SH.MS.

C

B 1.3

29

I

 Dr. Rachmad Safa’at, SH.M.Si.

D

B 2.2

43

I

 Dr. Nurini Aprilianda, SH.M.Hum.
 Abdul Madjid, SH.M.Hum.
 Hukum Ke-PPAT-an

2

 Prof. Dr. Suhariningsih, SH.SU.

A

B 2.1

29

III

 Endang Sri Kawuryan, SH.MH.
 Prof. Dr. Moch. Bakri, SH.MS.

B

B 2.3

28

III

 Itta Andrijani, SH.
 Dr. Iwan Permadi, SE.SH.M.Hum.

C

B 2.4

26

III

 Hariyanto Susilo, SH.

HARI / TGL / JAM

MATA KULIAH

SKS

DOSEN

KLS

RUANG

PESERTA

SMT

MINGGU, 17/11/2013

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 13.00  Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris

2

 Siti Noer Endah, SH.M.Kn.

A

B 1.1

29

I

   Darma Sanjata Sudagung, SH.M.Kn.
   Erna Anggraini, SH.MH.

B

B 1.2

30

I

   Hendrarto Hadisuryo, SH.
 Titik Soeryati Soekesi, SH.M.Kn.

C

B 1.3

29

I

 Dwi Rosulliati, SH.
 Eko Handoko, SH.MH.

D

B 2.2

43

I

 Chusen Bisri, SH.
10.00 – 11.30  Hukum Investasi dan Pasar Modal

2

 Afifah Kusumadara, SH.LLM.SJD.

A

B 2.1

29

III

 Dr. Bambang Winarno, SH.SU.
 Afifah Kusumadara, SH.LLM.SJD.

B

B 2.3

28

III

 Prof. Dr. Dewi Astuty Mochtar, SH.MS.
 Dr. Sihabudin, SH.MH.

C

B 2.4

26

III

 Dr. Nurkolis, SE.M.Bus.
12.30 – 15.30  KSH Kenotariatan

2

 Darma Sanjata Sudagung, SH.

A

B 2.1

29

III

   Erna Anggraini, SH.MH.
 Wahyudi Suyanto, SH.
 Itta Andrijani, SH.

B

B 2.3

28

III

 Dr. Dyah Aju Wisnuwardhani, SH.M.Kn.
 Endang Sri Kawuryan, SH.MH.

C

B 2.4

26

III

 Hariyanto, SH.