Pascasarjana: Jadwal Ujian Akhir Semester Genap 2013/2014 Program MIH dan MKn

Program Magister Ilmu Hukum

MATA KULIAH SKS DOSEN KLS RUANG PESERTA SMT
SENIN, 23 JUNI 2014    
08.00 – 09.30
Metode Penelitian Hukum dan Penulisan  Karya Ilmiah Hukum 3  Dr. Rachmad Safa’at, SH.M.Si. A A 2.1 15 II
 Dr. Istislam, SH.M.Hum.
 Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.MH. B A 2.2 14 II
 Dr. Prija Djatmika, SH.MS.
10.00 – 11.30
Penalaran Hukum 2  Dr. Jazim Hamidi, SH.MH. A A 2.1 15 II
 Dr. Abd. Rachmad Budiono, SH.MH.
 Prof. Dr. Sudarsono, SH.MS. B A 2.2 14 II
 Dr. Istislam, SH.M.Hum.
SELASA, 24 JUNI 2014
08.00 – 09.30
Perbandingan Sistem Hukum 2  Dr. Jazim Hamidi, SH.MH. A A 2.1 15 II
 Dr. Mohammad Ridwan, SH.MS.
 Dr. Moh. Fadli, SH.MH. B A 2.2 14 II
 Dr. Iwan Permadi, SH.M.Hum.
10.00 – 11.30
Hukum dan Perubahan Sosial 2  Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.MH. A A 2.1 15 II
 Dr. Prija Djatmika, SH.MS.
 Prof. Dr. Koesno Adi, SH.MS. B A 2.2 14 II
 Dr. Rachmad Safa’at, SH.M.Si.

Program Magister Kenotariatan

MATA KULIAH SKS DOSEN KLS RUANG PESERTA SMT
SABTU, 21 JUNI 2014
08.00 – 09.30
Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan 2  Prof. Dr. Suhariningsih, SH.SU. A B 1.1 29 II
 Adum Dasuki, SH.MS.
 Dr. Abd. Rachmad Budiono, SH.MH. B B 1.2 30 II
 Rachmi Sulistyarini, SH.MH.
 Prof. Dr. Suhariningsih, SH.SU. C B 1.3 29 II
 Djumikasih, SH.MH.
 Dr. Abd. Rachmad Budiono, SH.MH. D B 2.2 43 II
 Rachmi Sulistyarini, SH.MH.
10.00 – 11.30
Hukum Perikatan dan Jaminan 2  Prof. Dr. Suhariningsih, SH.SU. A B 1.1 29 II
 Amelia Sri Kusumadewi, SH.M.Kn.
 Dr. Bambang Winarno, SH.SU. B B 1.2 30 II
 Ario Hardickdo, SH.
 Afifah Kusumadara, SH.LLM.SJD. C B 1.3 29 II
 Sentot Prihandajani Sigito, SH.M.Hum.
 Afifah Kusumadara, SH.LL.M.SJD. D B 2.2 43 II
 Junjung Hadondoko, SH.M.Hum.
12.30 – 14.00
 Hukum Waris 2  Dr. Abd. Rachmad Budiono, SH.MH. A B 1.1 29 II
 Siti Hamidah, SH.MM.
 Dr. Sihabudin, SH.MH. B B 1.2 30 II
 Titik Soeryati, SH.M.Kn.
 Dr. Sihabudin C B 1.3 29 II
 Rachmi Sulistyarini, SH.MH.
 Prof. Dr. Suhariningsih, SH.SU. D B 2.2 43 II
 Siti Hamidah, SH.MM.
14.30 – 16.00
Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum 3  Dr. Istislam, SH.M.Hum. A B 1.1 29 II
 Umu Hilmy, SH.MS.
 Dr. Rachmad Safa’at, SH.M.Si. B B 1.2 30 II
 Dr. Jazim Hamidi, SH.MH.
 Dr. Mohammad Ridwan, SH.MS. C B 1.3 29 II
 Dr. Prija Djatmika, SH.MS.
 Dr. Lucky Endrawati, SH.MH. D B 2.2 43 II
 Herlin Wijayati, SH.MH.
MINGGU, 22 JUNI 2014
08.00 – 09.30
Hukum Perusahaan dan Kepailitan 2  Dr. Iwan Permadi, SH.M.Hum. A B 1.1 29 II
 Syamsul Ma’arif, SH.LL.M.DCL.
 Dr. Bambang Winarno, SH.SU. B B 1.2 30 II
 Imam Ismanu, SH.MS.
 Dr. Sihabudin, SH.MH. C B 1.3 29 II
 Dr. Iwan Permadi, SH.M.Hum.
 Dr. Sihabudin, SH.MH. D B 2.2 43 II
 Dr. Sukarmi, SH.MH.
10.00 – 13.00
Teknik Pembuatan Akta I 2  Darma Sanjata Sudagung, SH.M.Kn. A B 1.1 29 II
 Yudi Ansyah, SH.
 Siti Noer Endah, SH.M.Kn. B B 1.2 30 II
 Hendrarto Hadisuryo, SH.M.Kn.
 Dwi Rosulliati, SH. C B 1.3 29 II
 Itta Andrijani, SH.
 Dr. Endang Sri Kawuryan, SH.MH. D B 2.2 43 II
 Dr. Habib Adjie, SH.M.Hum.
14.00 – 15.30
Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Hukum Ke-PPAT-an 2  Prof. Dr. Moch. Bakri, SH.MS. A B 1.1 29 II
 Chusen Bisri, SH.M.Kn.
 Dr. Iwan Permadi, SH.M.Hum. B B 1.2 30 II
 R. Imam Rahmad Sjafi’i, SH.
 Imam Kuswahyono, SH.M.Hum. C B 1.3 29 II
 Eko Handoko, SH.MH.
 Prof. Dr. Moch. Bakri, SH.MS. D B 2.2 43 II
 Hariyanto Susilo, SH.