banner-inside-10

Yudisium (Kelulusan)

Syarat Kelulusan
Sarjana Hukum akan diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

 1. Telah mengumpulkan sks sekurang-kurangnya 144 sks
 2. Masa Studi tidak lebih dari 14 semester
 3. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 2,0 tanpa nilai E, dan nilai D paling banyak 10% dari beban kredit total
 4. Lulus ujian tugas akhir

Predikat Kelulusan
Predikat kelulusan ditetapkan sebagai berikut:

 1. Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, untuk program sarjana 5 tahun sedangkan untuk alih program (n+0,25) tahun.
 2. Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yang didasarkan pada capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yaitu:
  • IPK 2,00-2,75: Memuaskan
  • IPK 2,76-3,50: Sangat Memuaskan
  • IPK 3,51-4,00: Dengan Pujian, (masa studi tidak lebih dari 8 semester)